Minh Bao’s blog – Ceo of Vietco.com , SGCsolutions.com

Tháng Ba 15, 2007

Danh mục tài liệu ứng dụng ISO 9000

Filed under: Tai lieu doanh nghiep — minhbao @ 11:14 chiều

 

Danh mục tài liệu ứng dụng ISO 9000
I/ Tài liệu mẫu về các quy trình, biểu mẫu:
1. Sổ tay chất lượng 25 trang.

2. Thủ tục xem xét lănh đạo, bao gồm 3 biểu mẫu 7 trang

3. Thủ tục áp dụng kỹ thuật thống kê, gồm 3 biểu mẫu 6 trang

4. Thủ tục cải tiến công việc, qui trình, gồm 2 biểu mẫu 6 trang

5. Thủ tục đánh giá nội bộ, gồm 5 biểu mẫu 13 trang.

6. Thủ tục khắc phục pḥòng ngừa, gồm 2 biểu mẫu. 8 trang.

7. Thủ tục kiểm soát hồ sơ. 6 trang.

8. Thủ tục kiểm soát tài liệu, gồm 7 biểu mẫu.

9. Thủ tục bảo toàn và giao sản phẩm, gồm 1 biểu mẫu 5 trang

10. Thủ tục bảo trì thiết bị, gồm 5 biểu mẫu 10 trang

11. Thủ tục đánh giá nhà cung ứng, gồm 3 biểu mẫu. 7 trang.

12. Thủ tục kiểm soát sản phẩm không phù hợp, gồm 2 biểu mẫu 6 trang.

13. Thủ tục hiệu chuẩn thiết bị đo, gồm 4 biểu mẫu +Hướng dẫn hiệu chuẩn thiết bị đo. 12 trang

14. Thủ tục kiểm tra thử nghiệm, gồm 2 biểu mẫu 7 trang.

15. Thủ tục lập kế hoạch và triển khai sản xuất 4 trang.

16. Thủ tục mua hàng, gồm 2 biểu mẫu 6 trang.

17. Thủ tục theo dơi, đo lường các quá trình, gồm 2 biểu mẫu 5 trang

18. Thủ tục thiết kể sản phẩm. 5 trang.

19. Thủ tục thu thập, ghi nhận, xử lư khiếu nại khách hàng, gồm 4 biểu mẫu 9 trang

20. Thủ tục tiếp nhận và bảo quản tài sản khách hàng, gồm 1 biểu mẫu. 7 trang.

21. Thủ tục xem xét hợp đồng (gồm 4 biểu mầu). 9 trang.

22. Qui trình sản xuất tham khảo. 2 trang.

23. Qui trình trao đổi thong tin nội bộ. 9 trang.

24.1 Phân công nhiệm vụ BGD. 4 trang
24.2 Chức n
ăng nhiệm vụ P.Kế toán. 16 trang
24.3 Chức năng nhiệm vụ P.Nhân sự. 11 trang
24.4 Chức năng nhiệm vụ P.KD. 16 trang
24.5 Chức năng nhiệm vụ Xí nghiệp SX. 3 trang

25. Tiêu chuẩn chất lượng tham khảo 5 trang
26. Hướng dẫn công việc tham khảo 11 trang.

27. Hướng dẫn nhận biết truy tìm sản phẩm. 2 trang
28.Hướng dẫn vận hành tham khảo. 4 trang

II/ Tài liệu nghiên cứu về quản trị chất lượng…
1.Xây dựng tiêu chuẩn 21 trang.
2. Tối ưu thông tin cho DN 5 trang
3. Quản lý thông tin DN. 2 trang
4. Quản lý
đo lường và hiệu chuẩn. 11 trang
5. Quản lý tiêu chuẩn chất lượng VN cho DN. 22 trang
6. Quản lý theo phương pháp 5 S và Kaizen. 18 trang
7. Qui trình xây dựng ISO 9000. 32 trang
8. Các chi phí l
ăng phí theo ISO 9000. 2trang
9. Nhóm chất lượng / QCC: 2trang
10. Hệ thống sản xuất tức thời JIT 4 trang
11. Hệ thống sản xuất Toyota. 12 trang
12.Hệ thống sản xuất LEAN MANUFACTURING. 35 trang
13.Hệ thống quản lý chất lượng Q-base. 4 trang
14.Giới thiệu về hệ thống quản lý TQM. 4trang
15.Giới thiệu về hệ thống quản lý an to
àn thực phẩm HACCP. 4 trang

16. Các công cụ thống kê chất luợng SPC, 4 trang.

17. Cải tiến năng suất doanh nghiệp. 6 trang
18. Hệ thống quản lý 6sicma. 29 trang

III/ Hướng dẫn thực hiện theo ISO 9000

1. Chuẩn bị triển khai hợp đồng tư vấn: Mẫu hợp đồng hai bên, mẫu kế hoạch thực hiện ISO 9001 4 trang

2. Các hoạt động của bộ phận ISO: lập quyết định thành lập, danh sách, sổ kiểm soát quá tŕnh, quyết định bổ nhiệm đại diện lănh đạo 4 trang

3. Đào tạo: đào tạo về thống kê, đào tạo cho các trýởng bộ phận, bài kiểm tra nhận thức ISO 9001, ðào tạo ISO cãn bản cho CNV, huấn luyện nhận thức tổng quan về quản trị chất lýợng, huấn luyện cãn bản cho nhà quản lý. 50 trang

4. Hýớng dẫn thu thập, phân tích ý kiến khách hàng, gồm biểu đồ so sánh ý kiến khách hàng, biểu đồ xương cá phân tích ý kiến khách hàng, mẫu thu thập phân tích ý kiến khách hàng. 12 trang

5. Thống kê chất lýợng: hýớng dẫn phân tích theo phýõng pháp 5MEI, phân tích theo giản ðồ Pareto. 19 trang

6. Hýớng dẫn thực hiện CAR, NCR 5 trang

7. Quản lý hồ sõ tài liệu: danh sách các loại hồ sõ của công ty, hướng dẫn kiểm soát hồ sõ. 13 trang

8. Hýớng dẫn thực hiện mục tiêu: ban hành mục tiêu, hýớng dẫn lập kế hoạch thực hiện mục tiêu, mẫu báo cáo chất lýợng doanh nghiệp hàng tháng, mẫu tham khảo kế hoạch ðạt mục tiêu doanh thu. 12 trang

9. Ðánh giá nội bộ: bản câu hỏi ðánh giá ISO 9001, checklist ðánh giá ISO 9001, mẫu chýõng trình ðánh giá, ðánh giá ISO 9001 theo từng bộ phận. 25 trang

10. Xem xét lãnh đạo: mẫu tham khảo thông báo xem xét lãnh ðạo, báo cáo xem xét lãnh đạo. 5 trang.

Advertisements

5 phản hồi »

 1. cac cong cu thong ke chat luong

  Bình luận bởi thuan — Tháng Tư 12, 2007 @ 7:42 sáng

 2. 5. Thủ tục đánh giá nội bộ, gồm 5 biểu mẫu 13 trang.

  Bình luận bởi trang — Tháng Tư 15, 2007 @ 1:04 sáng

 3. […] Comments (2) […]

  Pingback bởi Tài liệu quản trị doanh nghiệp « “welcome to TuanTai’s blog” — Tháng Tư 21, 2007 @ 3:56 chiều

 4. 1. Sổ tay chất lượng 25 trang.

  2. Thủ tục xem xét lănh đạo, bao gồm 3 biểu mẫu 7 trang

  3. Thủ tục áp dụng kỹ thuật thống kê, gồm 3 biểu mẫu 6 trang

  4. Thủ tục cải tiến công việc, qui trình, gồm 2 biểu mẫu 6 trang
  3. Quản lý thông tin DN. 2 trang
  4. Quản lý đo lường và hiệu chuẩn. 11 trang
  5. Quản lý tiêu chuẩn chất lượng VN cho DN. 22 trang
  6. Quản lý theo phương pháp 5 S và Kaizen. 18 trang
  7. Qui trình xây dựng ISO 9000. 32 trang
  8. Các chi phí lăng phí theo ISO 9000. 2trang
  9. Nhóm chất lượng / QCC: 2trang
  10. Hệ thống sản xuất tức thời JIT 4 trang
  11. Hệ thống sản xuất Toyota. 12 trang

  Bình luận bởi HOÀNG — Tháng Năm 30, 2007 @ 3:52 chiều

 5. Bạn có thể giúp mình tài liệu ứng dụng ISO 9000 dược không?
  Xin cảm ơn nhiều.

  Bình luận bởi PHONG — Tháng Chín 21, 2007 @ 2:58 chiều


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: